مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد
MP4.tabaar.com
اخبار
برگزاری همایش قرآنی و جشن پایان سال [مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد]

روز چهارشنبه95/02/29 ساعت 9 صبح جشن پایان سال تحصیلی نوآموزان برگزار شد. ...

روزشمارکودک- دوشنبه(95/02/27) [مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد]

صبحگاه: نرمش و دعای صبح- تمرین آموزشها- تکرار و تمرین سرودها...

روزشمارکودک- یکشنبه(95/02/26) [مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد]

صبحگاه: نرمش و دعای صبح- تمرین آموزشها- تکرار و تمرین سرودها...

آمار بازدید کننده سایت:   674113