مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد
MP4.tabaar.com
اخبار
جشن نماز [مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد]

نماز جماعت با حضور امام جماعت و نوآموزان برگزار شد....

روزشمار کودک دوشنبه 7 اردیبهشت [مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد]

برنامه ی صبحگاه : نرمش و دعای صبحگاهی، تکرار سرود خدا ،آموزش سرود معلم و سرود بهداشتی( ببین چقدر تمیزم )...

روزشمار کودک یکشنبه 6 اردیبهشت [مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد]

برنامه ی صبحگاه : نرمش و دعای صبحگاهی، تکرار سرود خدا ،آموزش سرود معلم و سرود بهداشتی( ببین چقدر تمیزم )...

روزشمار کودک شنبه 5 اردیبهشت [مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد]

برنامه ی صبحگاه : نرمش و دعای صبحگاهی، تکرار سرود خدا ،آموزش سرود معلم و سرود بهداشتی( ببین چقدر تمیزم )...

آمار بازدید کننده سایت:   416377