مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد
MP4.tabaar.com
اخبار
روزشمارکودک- یکشنبه(95/02/12) [مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد]

صبحگاه: نرمش و دعای صبح- تمرین آموزشها - آموزش سرود امام حسین (ع)...

روزشمارکودک- دوشنبه(95/02/13) [مرکز پیش دبستانی شماره 4 - مشهد]

صبحگاه: نرمش و دعای صبح- صحبت در مورد امام موسی کاظم(ع) به مناسبت شهادت ایشان- آموزش سرود امام حسین (ع)...

آمار بازدید کننده سایت:   624195